Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phloeostichus denticollis Redtenbacher, 1842
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek europejski, zasiedlający głównie obszary górzyste w środkowej Europie, na zachód docierający do Francji, a na południe do północnych Włoch i Siedmiogrodu. W Polsce wykazany z pięciu krain południowych. Występuje pod zmurszałą korą drzew liściastych, zwłaszcza huków i klonów, wśród mchów porastających dolne partie pni oraz pod odstającą korą na stojących pniach starych jaworów. Poławiany rzadko i sporadycznie od maja do listopada, pojedynczo również w miesiącach zimowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Ślipiński 1982); Dolny Śląsk: góry koło Świdnicy (Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872); Sudety Zachodnie (Letzner 1888, Leder 1872, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910, Horion 1960); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Weise 1897, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1928, Scholz R. 1929f, Horion 1960); Beskid Zachodni (Kolbe W. 1908, Wanka 1920, Horion 1960); Beskid Wschodni: góra Turnica koło Przemyśla (Trella 1923c, Trella 1938), okolice Przemyśla (Ślipiński 1982); Bieszczady (Ślipiński 1982); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Ślipiński 1982)