Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Helm 1901, Lüllwitz 1916, Netolitzky i Vogel 1917); Pojezierze Pomorskie (Lentz 1879, Brischke 1887, Netolitzky i Vogel 1917); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Uechtritz 1844, Letzner 1871, Riedel 1892, Riedel 1893, Grentzenberg 1896, Schumann 1905, Lgocki 1908, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Blank-Weissberg 1929, Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka (Hildt 1907, Tenenbaum 1923, Makólski 1952), Mocarze pow Łomża (Pawłowski*); Podlasie: Budy pow. Mońki (Pawłowski*); Dolny Śląsk (Gerhardt 1866, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1885); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Scheidt 1919, Polentz 1938, Polentz 1949, Mazur E. 1939, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1911), Krzeszowice pow. Chrzanów, Kolbark pow. Olkusz (Pawłowski*); Wyżyna Małopolska (Eichler W. 1928); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny pow. Puławy (Makólski*); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913), Horyniec pow. Lubaczów (Pawłowski*); Nizina Sandomierska: Stalowa Wola (Makólski*), Zaleszany pow. Tarnobrzeg, Jarosław, Kidałowice pow. Jarosław (Pawłowski*); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Wachtl 1870, Mazur E. 1939, Pawłowski J. 1967), Rytro pow. Sącz (Makólski*); Beskid Wschodni (Trella 1926); Pieniny: Krościenko pow. Nowy Targ (Makólski*); Polska (Motschulsky 1850, Jakobson 1906, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1941); «Śląsk» (Weigel 1806, Bach 1849, Rottenberg 1868b, Jakobson 1906, Kuhnt 1911b, Horion 1941); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1906); «Pobrzeże Odry i Wisły» (Meyer 1943b)