Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trechus plicatulus Miller, 1868
Description in KFP (in Polish):
[tom 2]
Wysokogórski gatunek wschodni o karpacki, wymaga nowszych badań w naszych Karpatach w celu współczesnego stwierdzenia jego występowania w Polsce. Dane z piśmiennictwa są mylące, gdyż wzmianki H. lgockiego i Sz. Tenenbauma o występowaniu na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej były oparte na błędnym oznaczeniu Trechus pilisensis Csiki (J. Pawłowski*) i zostały bezkrytycznie powtórzone przez innych autorów. Z Galicji wykazany na podstawie danych odnoszących się do Czarnohory (Ukraińska SRR). Natomiast zbiór Wróblewskiego, przechowywany w Zakładzie Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej Pan w Krakowie, zawiera serię okazów Trechus plicatulus Miller zaopatrzonych etykietkami «Tatry» bez bliższych danych (J. Pawłowski*). Gatunek w Karpatach Wschodnich spotykany głównie w strefie kosodrzewiny w pobliżu płatów tającego śniegu, znajdowany był również pod głęboko osadzonymi kamieniami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Złoty Potok pow Częstochowa (Lgocki 1908, Lgocki 1911, Pax 1917, Pax 1918b, Pax 1921), Ojców pow. Olkusz (Pongrácz 1923, Tenenbaum 1923, Burmeister 1939); Tatry (Pawłowski*); «Galicja» (Seidlitz 1888, Jakobson 1906)