Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amara (Acrodon) brunnea (Gyllenhal, 1810)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Holarktyczny gatunek okołobiegunowy, rozmieszczony w Europie od skrajnej północy do Rumunii oraz północnych części Włoch i Hiszpanii (nie znany z Wysp Brytyjskich), na Syberii sięga do Leny, w Ameryce Północnej. Zamieszkuje zachodnie wybrzeże, Kanadę i Alaskę. Gatunek cieniolubny, zasiedlający dość suche gleby leśne, głównie na terenach morenowych, lubi gleby żwirowe z domieszką piasku lub gliny. Żyje głównie w lasach mieszanych, zwłaszcza takich, w skład których wchodzi brzoza, niekiedy na suchych torfowiskach, spotykany przeważnie pod opadłymi liśćmi i płatami mchów (nawet na głazach narzutowych).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Czwalina 1885, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Pawłowski J. 1966); Pojezierze Pomorskie (Skwarra 1929, Tenenbaum 1931, Błażejewski 1967, Honczarenko 1970), Tleń pow. Świecie (Makólski*); Pojezierze Mazurskie (Leśniak 1964); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Gerhardt 1910, Łomnicki M.A. 1913, Weissberg 1918, Eichler W. 1928, Gruhl 1933, Gruhl 1934, Błażejewska 1960), Łęczyca, Borszewice pow. Łask (Makólski*); Nizina Mazowiecka (Hildt 1907, Makólski 1929, Makólski 1952, Tenenbaum 1931, Bartoszyński 1937b, Kaczmarek W. 1963), Kalinowo pow. Ostrów Mazowiecka, Pomiechówek pow. Nowy Dwór Mazowiecki, Celestynów pow. Otwock, okolice Warszawy — kilka stanowisk (Makólski*); Podlasie: Władysławów pow. Biała Podlaska (Makólski*); Puszcza Białowieska (Tenenbaum 1931, Karpiński 1949d, Karpiński i Makólski 1954); Dolny Śląsk (Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Müller E. 1894, Gerhardt 1898, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1852, Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Zebe G. 1852, Roger 1856, Leder 1872, Gerhardt 1910, Polentz 1937, Polentz 1938, Makólski 1952), Bobrek pow. Chrzanów (Makólski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Lgocki 1911, Makólski 1929, Makólski 1952), Łagiewniki pow. Wieluń, Mydlniki pow. Kraków, Kraków Bielany (Makólski*); Wyżyna Małopolska: Lućmierz pow. Łódź (Makólski*); Wyżyna Lubelska (Honczarenko 1964), Kazimierz pow. Puławy (Makólski*); Roztocze (Tenenbaum 1913, Makólski 1929); Sudety Zachodnie (Letzner 1885, Gerhardt 1910); «Pomorze» (Horion 1941); «Prusy» (Zebe G. 1852, Lentz 1857, Horion 1941); «Prusy Wschodnie» (Siebold 1847); «Śląsk» (Letzner 1852, Jakobson 1907, Kuhnt 1912, Makólski 1929, Horion 1941); «Karpaty» (Horion 1941); «Sudety» (Horion 1941)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla var. ferruginea Letzn. i var. subimpressa Letzn.;