Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agonum (Limodromus) longiventre (Mannerheim, 1825)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej i wschodniej części Europy oraz zachodniej Syberii, w Europie na zachód sięga do środkowego Renu, na południe do północnych Włoch i Węgier, z północy znany tylko z trzech prowincji Szwecji. W Polsce bardzo rzadko i pojedynczo znajdowany. Występuje przeważnie na wilgotnych, silnie ocienionych miejscach w lasach łęgowych lub na pobrzeżach rzek. Spotykany pod korą martwych drzew zarówno stojących jak i powalonych, niekiedy w napływkach popowodziowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Zebe G. 1852, Franck 1929, Kleine 1940, Horion 1941); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1851, Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Arnold 1935b); Nizina Mazowiecka (Hildt 1907, Tenenbaum 1923, Makólski 1952), Warszawa Bielany (Burakowski*); Dolny Śląsk (Letzner 1851, Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Polentz 1942); Górny Śląsk (Stefek 1939); Roztocze (Tenenbaum 1913); «Pomorze» (Horion 1941, Horion 1951); «Prusy» (Zebe G. 1852, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Horion 1941); «Śląsk» (Letzner 1845d, Letzner 1851, Jakobson 1907, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Mrozek-Dahl 1928, Burmeister 1939, Horion 1951)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla var. genuinus Letzn. i var. lucens Letzn.