Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Anchicera) gutta Stephens, 1835
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej Europie, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Szwecji i Finlandii; najdalej na wschód znanym stanowiskiem jest Jarosławl (ZSRR). W Polsce bardzo rzadko znajdowany, notowany z nielicznych stanowisk w czterech krainach. Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate, występując na wilgotnych łąkach — pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, w detrytusie i pod napływkami, a na wybrzeżach morskich pod wyrzuconymi na brzeg morszczynami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Goleniów (Kleine 1940); Dolny Śląsk (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Zebe G. 1852, Lentz 1857, Schilsky 1888); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Reitter 1875, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)