Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Chlaenius (Agostenus) quadrisulcatus (Paykull, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek ograniczony do północno-wschodniej części Europy Środkowej oraz północno-wschodniej Europy (nie znany z Norwegii), wykazywany nadto z Syberii. O rozmieszczeniu omawianego gatunku wiemy bardzo mało, w Polsce znany ze stosunkowo nielicznych stanowisk. Zasiedla głównie szlamiste pobrzeża rzek, dlatego też liczniej znajdowany w napływkach popowodziowych, w lecie natomiast niekiedy pojedynczo spotykany na suchszych miejscach piaszczystych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Seidlitz 1872, Reitter 1908, Lüllwitz 1916, Mrozek-Dahl 1928, Horion 1941); Pojezierze Pomorskie (Dohrn 1847, Dohrn 1856, Dohrn 1886c, Dohrn 1889, Zebe G. 1852, Bethe 1866, Reitter 1908, Timm 1915, Schröder 1920, Franck 1929, Horion 1941); Pojezierze Mazurskie (Horion 1941); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Horion 1941); Dolny Śląsk (Letzner 1851, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Horion 1941); Górny Śląsk (Stefek 1939), Racibór (Makólski*); Beskid Wschodni: Małkowice pow. Przemyśl (Anonim 1868c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Burmeister 1939); «Pomorze» (Suffrian 1843b, Schaum 1857, Horion 1951); «Prusy» (Mrozek-Dahl 1928, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Riesen 1891b); «Śląsk» (Letzner 1851, Leder 1872, Seidlitz 1888, Jakobson 1906, Kuhnt 1912, Mrozek-Dahl 1928, Horion 1951)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla Chlaenius caelatus var. aeneus Letzn.