Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Harpalus (Ophonus) rupicola Sturm, 1818
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek. Zamieszkuje głównie południową i środkową Europę, znany też z dwu prowincji południowej Szwecji, zachodniej Afryki, Azji Mniejszej i Kaukazu. Żyje na suchych, otwartych miejscach, słabo porośniętych roślinnością, znajdowany przeważnie na glebach gliniastych i wapiennych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Zumpt 1931, Griep 1939b, Horion 1941), Szczecin Las Arkoński (Makólski*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Dietl 1904, Kolbe W. 1921b); Górny Śląsk (Polentz 1936e, Polentz 1937); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków Pychowice (Makólski*); Sudety Wschodnie (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Polentz 1936e); Beskid Zachodni (Wanka 1917b), Marcinkowice pow. Nowy Sącz (Makólski*); Beskid Wschodni (Trella 1926, Kuntze i Noskiewicz 1938); Pieniny (Tenenbaum 1931, Kuntze i Noskiewicz 1938); «Śląsk» (Reitter 1870, Jakobson 1907, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1923, Tenenbaum 1923); «Śląsk Zachodni» (Kuntze i Noskiewicz 1938)