Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Harpalus (Harpalus) fuliginosus (Duftschmid, 1812)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek o szerokim rozsiedleniu. Zamieszkuje prawie całą Europę i Syberię, na północy sięga daleko poza koło podbiegunowe, wykazywany nadto z Kaukazu i Japonii. Zasiedla nasłonecznione gleby piaszczyste oraz obszary morenowe. Spotykany przeważnie na otwartych terenach, rzadziej w jasnych lasach iglastych. Prowadzi skryty sposób życia w ciągu dnia, ukrywając się w powierzchniowej warstwie ziemi lub pod płożącymi roślinami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 3 Pobrzeże Bałtyku Lentz 1866, Lentz 1879, Helm 1886, Lüllwitz 1914, Węgrzecki 1932
KFP 3 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Gerhardt 1910, Szulczewski 1922
KFP 3 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Kobylniki pow. Poznań Makólski*
KFP 3 Nizina Mazowiecka Hildt 1907
KFP 3 Nizina Mazowiecka Warszawa Pyry, Celestynów pow. Otwock Makólski*
KFP 3 Dolny Śląsk Gerhardt 1866, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1910, Letzner 1885, Polentz 1942
KFP 3 Górny Śląsk Roger 1856, Schaum 1860, Scheidt 1919, Kolbe W. 1924, Scholz R. 1935, Polentz 1936e, Polentz 1937, Polentz 1938, Horion 1941
KFP 3 Górny Śląsk Oblaski i Pogorzyce pow. Chrzanów Makólski*
KFP 3 Wyżyna Małopolska Karczewski 1961
KFP 3 Góry Świętokrzyskie Dyminy pow. Kielce Makólski*
KFP 3 Nizina Sandomierska Kłaj pow. Bochnia Makólski*
KFP 3 Sudety Zachodnie Schwartz i Schieck 1863, Gerhardt 1866, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1885
KFP 3 Sudety Wschodnie Gerhardt 1910
KFP 3 Beskid Zachodni Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967
KFP 3 Beskid Zachodni Rytro pow. Nowy Sącz, góra Radziejowa i Rogacz Makólski*
KFP 3 Beskid Zachodni Raba Wyżna pow. Nowy Targ, Muszyna, Tęgoborze i Żegiestów pow. Nowy Sącz Pawłowski*
KFP 3 Tatry Csiki 1946
KFP 3 Tatry koło Czerwonego Stawu Makólski*
KFP 3 Tatry Kalatówki, dolina Jaworzynki, Nosal Pawłowski*
KFP 3 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 3 «Prusy» Schilsky 1888, Schilsky 1909, Jakobson 1907, Reitter 1908, Mrozek-Dahl 1928
KFP 3 «Śląsk» Seidlitz 1888, Jakobson 1907, Kuhnt 1912, Wanka 1927, Mrozek-Dahl 1928, Polentz 1939b
KFP 3 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1907