Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Harpalus (Harpalus) modestus Dejean, 1829
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek zamieszkujący środkową i wschodnią Europę oraz północną część południowej Europy, notowany nadto z Kaukazu, Syberii i Japonii. W Polsce rzadko i pojedynczo spotykany. Omyłkowo wykazany przez T. Trellę (1926) z okolic Przemyśla na podstawie błędnego oznaczenia Harpalus (Harpalus) tardus (Panz.) (J. Makólski*). Warunki ekologiczne słabo poznane. Znajdowany między korzeniami traw na otwartych terenach, występuje również w jasnych lasach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Zumpt 1931), Szczecin Las Arkoński (Makólski*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1885, Schumann 1905, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Hildt 1907); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1931, Polentz 1943); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kolbe W. 1924, Kolbe W. 1927), Chełmek pow. Chrzanów (Makólski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1897, Lgocki 1908, Lgocki 1911), Ogrodzieniec pow. Olkusz, Kraków Zwierzyniec (Makólski*); Góry Świętokrzyskie: okolice Kielc (Makólski*); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny pow. Puławy (Makólski*); Roztocze (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Polska (Motschulsky 1850, Jakobson 1907); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Csiki 1933b); «Galicja Zachodnia» (Łomnicki M.A. 1913)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Lipiny pow. Lubin—locus typicus! dla a. impunctatus Kolbe;