Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acupalpus (Acupalpus) suturalis Dejean, 1829
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek znany głównie z południowej Europy, dość rzadko notowany z południowo-wschodniej części Europy Środkowej, wykazywany nadto z Azji Mniejszej i Kaukazu. W Polsce jest chrząszczem nadzwyczaj rzadko spotykanym od przeszło 60 lat nie poławianym. W zbiorach krajowych znajdują się tylko dwa okazy złowione we Wrocławiu i jeden okaz z etykietką Kraków Dębniki. Prawdopodobnie omyłkowo wykazany z Niziny Mazowieckiej, gdyż według J. Makólskiego (Burakowski 1957b) z zbiorze L. Hildta nie było omawianego gatunku. Dane sprzed przeszło 100 laty o występowaniu na Śląsku Górnym oraz dane H. Lgockiego o znalezieniu w okolicy Częstochowy wymagają potwierdzenia. Warunki ekologiczne słabo poznane; wykazywany głównie z miejsc błotnistych w dolinach rzecznych, znajdowany w napływkach popowodziowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka (Hildt 1907, Łomnicki M.A. 1913); Dolny Śląsk (Letzner 1885, Letzner 1885d, Gerhardt 1910, Burakowski 1957b, Burakowski 1960, Horion 1960b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Zebe G. 1852); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1903, Lgocki 1908, Lgocki 1911, Burakowski 1957b, Burakowski 1960); Polska (Horion 1960b); «Śląsk» (Bach 1849, Kuhnt 1912, Mrozek-Dahl 1928)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Stanowiska wątpliwe