Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dromius (Dromiolus) nigriventris Thomson, 1857
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek rozpowszechniony od Portugalii przez całą Europę aż do Azji Mniejszej i Azji zachodniej, w Europie na północy sięga do południowej części Fennoskandii. Zamieszkuje gleby piaszczyste, żwirowate i margliste na otwartych, nasłonecznionych terenach pokrytych niską roślinnością. Żyje wśród traw, pod opadłymi liśćmi i innymi suchymi resztkami roślinnymi, spotykany czasami na zimowiskach również pod korą drzew przy podstawie pni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Makólski*); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1866, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Arnold 1935b); Nizina Mazowiecka (Hildt 1907, Mazur E. 1936), Zegrze pow. Nowy Dwór Mazowiecki (Makólski*); Dolny Śląsk (Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1890, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Gabriel 1911), Malczyce pow. Środa Śląska (Makólski*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1850, Letzner 1871, Letzner 1885, Roger 1856, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1924, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1936e, Polentz 1938), Chełmek i Bobrek pow. Chrzanów (Pawłowski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Lgocki 1911, Mazur E. 1936), Ojców pow. Olkusz, Ogrodzieniec pow. Zawiercie, Mirów pow. Myszków (Makólski*), Prądnik Korzkiewski pow. Kraków (Pawłowski*); Góry Świętokrzyskie: Święta Katarzyna pow. Kielce (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny pow. Puławy (Makólski*); Roztocze: Florianka pow. Biłgoraj (Makólski*); Nizina Sandomierska (Mazur E. 1936); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1895c, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Polentz 1942), Kotlina Jeleniogórska (Makólski*); Sudety Wschodnie (Letzner 1850, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Mazur E. 1936), Polanki pow. Sucha Beskidzka (Burakowski*); Beskid Wschodni (Trella 1926); Pieniny (Mazur E. 1936); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Seidlitz 1872); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Bach 1849, Zebe G. 1852, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)