Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Atomaria) bella Reitter, 1875m
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozprzestrzeniony w północnej i środkowej Europie, w Fennoskandii sięga daleko poza koło podbiegunowe, a na południe dociera do północnej Serbii oraz Siedmiogrodu. Wszędzie bardzo rzadko i sporadycznie, najczęściej pojedynczo poławiany. Brak udokumentowanych danych o występowaniu omawianego gatunku w naszym kraju, ale możliwy jest do odkrycia w południowej części gdyż znany jest ze Słowacji; poza tym występuje z pewnością na Pomorzu, ponieważ znaleziono jeden okaz na wyspie Uznam w niewielkiej odległości na zachód od naszej granicy. Na tym jednym okazie i stanowisku opiera się ogólnikowa wzmianka o występowaniu na Pomorzu (Horion 1951). Liczne doniesienia o zasiedleniu Śląska opierały się na ogólnikowej wzmiance (bez podania miejscowości) sprzed przeszło stu lat (Reitter 1875). Spotykany pod przegrzybiałą korą sosen, w wiązkach chrustu i w stertach kory świerkowej oraz w starych, na ziemi leżących pniach drzew.
[tom 22]
Gatunek opisany ze Szwecji, Saksonii i Śląska; rozsiedlony od Wysp Brytyjskich, północnej części Skandynawii, Finlandii po kraje środkowoeuropejskie, północną Serbię i Siedmiogród. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku nie upoważniały do zaliczenia tego chrząszcza do fauny krajowej. Obecnie znany z trzech okazów złowionych w 1992 r. w pułapki typu Moericke'go. Zasiedla lasy, zwłaszcza iglaste. Poławiany pod przegrzybiałą korą sosen, w starych, leżących na ziemi pniach drzew, w wiązkach chrustu, pod odpadniętą korą oraz w ściółce.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: