Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ampedus aethiops (Lacordaire in Boisduval et Lacordaire, 1835)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Rzadko spotykany gatunek górski, znany głównie ze środkowej i południowo-wschodniej części Europy, Francji, Szwajcarii, północnych Włoch i Jugosławii. Notowany również z Azji Środkowej i Syberii Zachodniej, ale dane te budzą wątpliwości. Rozmieszczenie nie jest dobrze zbadane, gdyż mylono go często z innymi czarno ubarwionymi gatunkami, zwłaszcza z A. nigerrimus (Lac.), pochodzącymi z terenów nizinnych. W Polsce zamieszkuje zwarcie Sudety i Karpaty oraz ich przedgórza; w rozsiedleniu pionowym sięga do regla górnego, jest zwykle rzadko i pojedynczo znajdowany. Z uwagi na wymagania ekologiczne dane o występowaniu omawianego gatunku na Roztoczu są niewiarygodne, a zasiedlenie Śląska wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Zamieszkuje środowiska zimne i wilgotne. Chrząszcz ten jest biologicznie związany z martwym drewnem drzew iglastych. W naszych warunkach klimatycznych cykl rozwojowy trwa 3-4 lata. Larwy zasiedlają pieńki i leżące na ziemi pnie i kłody, głównie świerków, rzadziej jodeł i kosodrzewiny. Młode larwy żerują pod korą, później w miarę swego wzrostu i rozkładu drewna wędrują w głębsze murszejące warstwy o czerwonobrunatnym zabarwieniu. Przed przepoczwarzeniem larwy budują w lipcu-sierpniu komorę poczwarkową w powierzchniowej warstwie drewna na głębokości 1-5 cm. Stadium poczwarki trwa dwa-trzy tygodnie. Postacie dojrzałe zimują w komorach poczwarkowych; w zależności od wysokości stanowiska i warunków termicznych ukazują się od połowy maja do lipca. Chrząszcze są zwykle poławiane pod odstającą korą, w szczelinach próchniejącego drewna, na niższych gałęziach drzew iglastych oraz w czasie lotu na skrajach lasu i na polanach śródleśnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Zgorzelec (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Kelch 1852, Roger 1856); Roztocze: okolice Zamościa (Strawiński 1950), Zamość (Strawiński 1954); Sudety Zachodnie (Zeller 1841, Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847, Zebe G. 1852, Pfeil 1866, Koltze 1873, Scholz R. 1902), Góry Izerskie, Góry Stołowe — Szczeliniec, Hejszowina koło Kudowy Zdroju, Bierutowice koło Jeleniej Góry, Czarne Bagno koło Dusznik Zdroju (Burakowski*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852), Międzygórze (Joseph 1868, Joseph 1869), Śnieżnik Kłodzki (Schwarz E. 1870), Kletno koło Stronia Śląskiego (Burakowski*); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846, Reitter 1870), Barania Góra (Kotula 1873), Wisła (Stefek 1939), Babia Góra (Pawłowski J. 1967), Kubalonka, Korbielów, góra Rachowiec, góra Wielka Czantoria, góra Romanka, góra Radziejowa, Hala, Przehyba (Burakowski*); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Trella 1925, Trella 1938); Bieszczady: Ustrzyki Górne, leśnictwo Sokoliki nadleśnictwo Tarnawa (Burakowski 1971); Pieniny: kilka stanowisk (Burakowski 1979); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b), Nosal, góra Żar, Dolina Małej Łąki, Hala Gąsienicowa, koło Toporowego Stawku, Hala Ornak, Dolina Kasprowa (Burakowski*); Polska (Seidlitz 1872, Seidlitz 1888, Jakobson 1913, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888, Jakobson 1913); «Śląsk» (Bach 1852, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1953); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Reitter 1870)

Uwagi:
Dolny Śląsk: Stanowiska wątpliwe