Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ampedus praeustus (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek euro syberyjski, rozmieszczony w Europie od Irlandii, południowej Anglii, środkowych prowincji Fennoskandii oraz Karelii aż po kraje śródziemnomorskie, na Syberii docierający do Bajkału; notowany poza tym z Kaukazu i północnego Kazachstanu. W obrębie areału gatunkowego występuje w strefie lasu i lasostepu, a wzdłuż dolin rzecznych dochodzi nawet do stepu. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Przez A. Lüllwitza (1916) został omyłkowo wykazany z Koszalina na podstawie błędnie oznaczonych okazów A. pomonae (Steph.), co stwierdzono podczas rewizji okazów dowodowych znajdujących się w Instytucie Zoologii Pan" w Warszawie. Również błędna informacja o występowaniu omawianego gatunku została podana przez K. Stefka (1939) — według materiału dowodowego, znajdującego się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, okaz z Tarnowa należy do A. pomonae (Steph.), a okaz z Dziedzic do A. pomorum (Herbst) (B. Burakowski*). Zasiedla głównie pieńki i leżące na ziemi kłody w miejscach niezbyt zacienionych. Larwy żyją w próchnie między warstwami twardzieli, w trocinach i w żerowiskach larw chrząszczy drewnożernych (zwłaszcza z rodziny Cerambycidae) oraz w kawałkach murszejącego drewna na wysypiskach trocin koło tartaków. Larwy rozwijają się w rozkładającym się. drewnie dębów, buków, brzóz, świerków i sosen. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się wczesną wiosną; są poławiane do lipca. Prowadzą one skryty sposób życia i w okresie wegetacyjnym są znajdowane przeważnie pojedynczo w szczelinach drzew i pod obluźnioną korą, niekiedy liczniej w komorach poczwarkowych na zimowiskach w próchnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Bryzgiel woj. Suwałki (Burakowski*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1905, Koerth 1917, Szulczewski 1922), Łęczyca (Burakowski*); Nizina Mazowiecka: Gawrychy koło Łomży (Wiąckowski 1957b, Burakowski i Nowakowski 1981); Puszcza Białowieska: Białowieża, Białowieski Park Narodowy — 8 oddziałów (Burakowski*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910), Wrocław (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Nowotny 1923g, Kolbe W. 1927, Kolbe W. 1928, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ostatni Grosz koło Częstochowy (Lgocki 1908); Roztocze (Tenenbaum 1913, Strawiński 1950, Strawiński 1954), Zwierzyniec, rezerwat Bukowa Góra (Burakowski*); Nizina Sandomierska: Tarnów (Stefek 1939); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Letzner 1871), nadleśnictwo Kłodzko leśnictwo Ścinawka (Nawrot i Wiśniewski 1970); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910), Rytro, góra Radziejowa (Burakowski*), Dziedzice (Stefek 1939); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Burakowski*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), góra Panieński Czub koło Birczy (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Burakowski 1971); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Gerhardt 1899, Gerhardt 1910); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Stanowiska podane omyłkowo