Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ectinus aterrimus (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony od południowych prowincji Fennoskandii oraz Karelskiej SRR przez całą Europę Środkową aż do Francji, północnych części Włoch i Bułgarii, obejmujący zasięgiem na wschodzie strefę lasu i lasostepu europejskiej części ZSRR; notowany również z Syberii Zachodniej. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla wilgotne lasy liściaste i mieszane, gdzie występuje głównie na pobrzeżach i polanach leśnych. Larwy żyją w warstwie ściółki i w glebie. Są notowane jako szkodniki w młodych uprawach leśnych z powodu uszkadzania wschodzących nasion oraz korzeni sadzonek. Przepoczwarzenie następuje w sierpniu. Postacie dojrzałe po przezimowaniu pojawiają się w kwietniu i są poławiane do końca lipca na runie pod drzewami oraz na listowiu krzewów i drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Karwia, Sopot (Burakowski*); Pojezierze Pomorskie (Brischke 1873, Grentzenberg 1896, Engel 1938), Szczecin (Burakowski*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koerth 1917, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Górny 1968, Kornalewicz 1979), Nowa Sól, Gubin (Burakowski*); Nizina Mazowiecka: Puszcza Kampinoska (Burakowski 1975b, Nowakowski E. 1979, Burakowski i Nowakowski 1981), Warszawa-Bielany, Puszcza Kampinoska — Dziekanów Leśny, Łubiec, Babia Łąka koło Zaborowa, woj. Warszawa — liczne miejscowości (Burakowski*); Podlasie: Międzyrzec, rezerwat Jata koło Łukowa, Bedlno koło Radzynia Podlaskiego (Burakowski*); Puszcza Białowieska: — liczne stanowiska (Burakowski*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Kornalewicz 1979), Raszówka koło Lubina, Wrocław-Swojec (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Stefek 1939), Łabędy i Taciszów koło Gliwic, Dziergowice koło Koźla, Sławięcice, Oświęcim (Burakowski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908), Kraków-Soboniowice, Czerna koło Krzeszowic (Burakowski*); Wyżyna Małopolska: Gałkówek koło Łodzi, Chotel Czerwony koło Wiślicy, Góry Wysokie koło Sandomierza (Burakowski*); Góry Świętokrzyskie: Kielce (Burakowski*); Wyżyna Lubelska (Strawiński 1950, Strawiński 1954, Ziarkiewicz 1952, Machowicz-Stefaniak 1977); Roztocze: Zwierzyniec (Burakowski*); Nizina Sandomierska (Kotula 1873, Tenenbaum 1913, Strawiński 1950, Strawiński 1954), Kłaj, Zaleszany koło Tarnobrzega, Kidałowice i Pawłosiów koło Jarosławia (Burakowski*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889); Sudety Wschodnie: Międzygórze koło Bystrzycy Kłodzkiej (Letzner 1889); Beskid Zachodni: Osieczany i Głogoczów koło Myślenic (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Horion 1953); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)