Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agriotes brevis Candeze, 1863
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek zasiedlający Europę południową oraz południowo-wschodnią część Europy Środkowej, docierający na wschód przez Azję Mniejszą do północnego Iranu. W Polsce wykazywany tylko z Chwalęcina i Niemczy na Śląsku Dolnym i na tej podstawie kilkakrotnie notowany ogólnikowo ze Śląska. Są to najdalej na północ wysunięte znane stanowiska występowania gatunku. Ponieważ wzmianki te opierały się na znaleziskach sprzed około 80 lat, obecne zasiedlenie Śląska wymaga dalszych badań. Jest to gatunek charakterystyczny dla gleb stepowych, występujący również w glebach uprawnych i łąkowych. Cykl rozwojowy trwa 3-4 lata. Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się w kwietniu lub maju. Kopulacja i składanie jaj odbywa się zwykle w maju lub czerwcu. Samica może złożyć do gleby około 200 jaj w grupkach po 2-3 jaja. Larwy żerują około trzech lat, liniejąc w tym czasie około 10 razy. Przepoczwarczenie odbywa się od lipca do początku września w glebie na głębokości 5-10 cm.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Related publications:

Gerhardt J. 1904b. Neuheiten der schlesischen Koleopterenfauna aus dem Jahre 1903. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 29, str. 77-78. – F.

Gerhardt J. 1904c. Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1903. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1904, str. 365. – F.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Horion A. 1935. Nachtrag zu Fauna Germanica Die Käfer des Deutschen Reiches von Edmund Reitter. Krefeld, VIII + 358 str., 16 rys. – F.

Horion A. 1938b. Studien zur deutschen Käferfauna. II. Die periodischen Klimaschwankungen und ihr Einfluss auf die thermophilen Käfer in Deuschland [sic!]. Ent. Bl., Krefeld, 34, str. 127-140. – F.

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1953. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band III : Malacodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae). Ent. Arb. Mus. Frey München, München, Sonderband, XVIII + 340 str. – F.

Jakobson G. G. 1913. Žuki Rossii i Zapadnoj Evropy. Vyp. X. S.-Peterburg, str. 721-864, pl. 76-83. – F, S: 10.

Kolbe W. 1916. Nachträge zu E. Reitter, Fauna germanica. Schr. Dtsch. Lehrerver. Naturk., Stuttgart, 33, str. 308-309. – F.

Lohse G. A. 1979. Melyridae, Cleridae, Derodontidae, Lymexylonidae, Elateridae, Cerophytidae, Eucnemidae, Throscidae, Dascillidae, Helodidae, Eucinetidae, Dermestidae. W: Freude H., Harde K. W., Lohse G. A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 6. Krefeld, str. 69-203, 249-264, 304-327, ill. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Schilsky J. 1909. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Oesterreichs. Mit besonderer Angabe der geographischen Verbreitung aller Käferarten in diesem Faunengebiete. Zugleich ein Käferverzeichnis der Mark Brandenburg. Stuttgart, XIX + 221 str.