Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Idolus picipennis (Bach, 1852)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozsiedlony w południowej i środkowej części Europy, notowany także z Kaukazu. W Polsce znany tylko z południowej części kraju, przy czym ze Wzgórz Trzebnickich, Sudetów i Tatr notowany na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat, toteż rozmieszczenie w tych krainach winno być potwierdzone nowymi materiałami. Z uwagi na wymagania środowiskowe wzmianka Sz. Tenenbauma o występowaniu omawianego gatunku koło Warszawy jest niewiarygodna (Burakowski 1971, Burakowski i Nowakowski 1981). Występuje na terenach wyżynnych i górskich do wysokości około 2000 m n.p.m. Jest chrząszczem ciepłolubnym, zasiedlającym otwarte, nasłonecznione stanowiska, głównie na skałach wapiennych albo na skałach zawierających duży procent węglanu wapnia. Cykl rozwojowy trwa przeciętnie trzy lata. Larwy żyją w cienkiej warstwie suchej, brunatnej lub czarnej, pylistej próchnicy pokrywającej skały i wypełniającej szczeliny i płytkie zagłębienia skalne. Poczwarki ukazują się w drugiej połowie lipca i w sierpniu. Młode chrząszcze pozostają przez jesień i zimę w komorach poczwarkowych, a na wiosnę wykazują aktywność od drugiej połowy kwietnia, przeżywając do lipca-sierpnia. Odbywają loty w ciepłe wieczory i przylatują do światła sztucznego. Poławiane są na murawach kserotermicznych, na listowiu oraz kwiatach krzewów i drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Miłosna koło Warszawy (Tenenbaum 1926); Dolny Śląsk: Złotoryja (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Horion 1953); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Mników koło Krakowa (Łomnicki M.A. 1886), Ojców (Burakowski 1971); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910, Horion 1953), Leśna koło Lubania (Burakowski*); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Horion 1953); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1927), Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Beskid Wschodni: Ustrzyki Dolne (Burakowski 1971); Bieszczady: Ustrzyki Górne, dolina Terebowca i góry — Bukowe Berdo, Krzemień i Tarnica (Burakowski 1971, Pisarski 1971); Pieniny: bez miejscowości (Kinelski i Szujecki 1959), kilkanaście stanowisk (Burakowski 1976b, Burakowski 1979); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Pax 1921, Horion 1951); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Schenkling 1925)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Stanowisko wątpliwe