Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ctenicera cuprea (Fabricius, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony w środkowej części Europy i w otaczających ją krajach oraz w Syberii Zachodniej aż do Zabajkala, docierający na południe do Pirenejów, północnych Włoch i Bałkanów. Notowany również z Finlandii i Szwecji, dokąd przywędrował i na stałe osiedlił się dopiero na początku XX wieku. W Polsce C. cuprea (Fabr.) ma rozerwany zasięg występowania — jest notowany głównie z pogórzy i terenów górskich oraz z kilku stanowisk w północnej Polsce. Wzmianki o występowaniu na Śląsku i Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej budzą wątpliwości i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje na terenach otwartych, głównie w obszarach górzystych, gdzie przekracza górną granicę lasu (w Alpach dociera do wysokości około 2900 m n.p.m.); w północnych połaciach areału gatunkowego zasiedla również tereny niżowe, gdzie przystosowuje się do życia w glebach pól uprawnych i rozszerza swój zasięg występowania. Zamieszkuje doliny rzek, pobrzeża lasu, polany śródleśne, hale górskie i połoniny. Cykl rozwojowy w sprzyjających warunkach trwa trzy lata, ale może być przedłużony do czterech-pięciu lat. Postacie dojrzałe zimują w ziemi w komorach poczwarkowych i ukazują się na powierzchni w zależności od wysokości stanowiska — od maja do lipca. Samce pojawiają się wcześniej i na ogół dwa tygodnie giną wcześniej od samic. Chrząszcze przebywają zwykle w przyziemnej warstwie roślinności, w szczelinach gleby i pod kamieniami. W czasie bezwietrznej pogody odbywają loty na niewielkich wysokościach. Samice składają jaja w powierzchniowej warstwie gleby. Polifagiczne larwy żerują w wilgotnej glebie wśród korzeni roślin; w Finlandii jest uznawany za szkodnika kultur rolnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1861, Lentz 1879, Helm 1880, Dreyfeldt 1933, Horion 1953); Pojezierze Pomorskie (Honczarenko 1962b, Fedorko 1975); Dolny Śląsk: Mirosławice woj. Wrocław (Sowińska 1975); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1852, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Jabłoński 1869), nadleśnictwo Łobodno (Haber 1957); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1847, Letzner 1850e, Letzner 1889, Pfeil 1866, Gerhardt 1910, Harnisch 1925, Kolbe W. 1927, Pax 1937, Noskiewicz i in. 1961, Nawrot i Wiśniewski 1970), Jedlina-Zdrój, Bierutowice, Janowice Wielkie koło Jeleniej Góry, Góry Stołowe (Burakowski*); Sudety Wschodnie (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Pax 1937); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1873, Stobiecki 1883, Wanka 1920, Stefek 1939, Pawłowski J. 1963, Pawłowski J. 1967), liczne stanowiska (Burakowski*); Kotlina Nowotarska: Nowy Targ, Zakopane (Burakowski*); Beskid Wschodni: góra Turnica koło Przemyśla (Trella 1925, Trella 1938); Bieszczady (Burakowski 1971, Pisarski 1971); Pieniny (Tenenbaum 1938, Bazyluk i Liana 1979, Burakowski 1979); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b), Tatrzański Park Narodowy (Szymczakowski 1962b), Żółta Turnia (Łomnicki A. 1963), od regla dolnego po szczyty — liczne stanowiska (Burakowski*); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1872); «Śląsk» (Weigel 1806, Bach 1852, Letzner 1871, Seidlitz 1888, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Holdhaus 1912, Holdhaus 1939, Tenenbaum 1923, Kuntze R. 1936, Holdhaus i Lindroth 1939, Noskiewicz i in. 1961); «Karpaty wschodnio-galicyjskie» (Miller 1868); «Sudety» (Letzner 1871, Letzner 1889, Holdhaus 1912, Holdhaus 1939, Pax 1921, Holdhaus i Lindroth 1939, Noskiewicz i in. 1961); «Beskidy» (Reitter 1870, Gerhardt 1910, Wanka 1920)