Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anostirus purpureus (Poda, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozprzestrzeniony av środkowej części Europy i w sąsiadujących krajach, notowany również z Syberii Zachodniej, północnego Kaukazu, Armenii, Syrii i Iranu — w południowej części areału gatunkowego wyróżniono kilka ras geograficznych. W Polsce został wykazany głównie z południowej części kraju; dane z obszaru północnego są niepewne i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla strefę lasów na niżu i w niższych górach (do wysokości około 1500 m n.p.m.). Występuje na suchych, nasłonecznionych miejscach w lasach liściastych i mieszanych oraz w ich bliskim otoczeniu przeważnie na pobrzeżach, polanach śródleśnych, w dolinach rzecznych, na nasłonecznionych zboczach pagórków i skarpach wąwozów. Drapieżne larwy żerują pod płatami mchu i wśród korzeni roślin zielnych w powierzchniom ej warstwie gliniastej i marglistej gleby, gdzie również przepoczwarczają się w lipcu-sierpniu. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w glebie ukazują się w drugiej połowie kwietnia i przezywają do lipca, w górach do sierpnia; wczesną wiosną są poławiane na kwitnącej leszczynie — Corylus avellana L. i dzikim bzie koralowym — Sambucus racemosa L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk, Sopot (Horion 1953); Pojezierze Mazurskie (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1953); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Natolin, Otwock (Burakowski*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Burakowski*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Złotorzycki 1949, Horion 1953), Sępów koło Złotoryi, koło Ząbkowic Śląskich — Bardo, Grodziszcze, Opolnica i Srebrna Góra (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Scholz R. 1907, Gerhardt 1910), Jaworzno-Szczakowa (Burakowski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Waga 1857, Kotula 1873), Pieskowa Skała, Tenczynek koło Krzeszowic, Kraków-Przegorzały, -Skały Panieńskie, -Las Wolski (Burakowski*); Góry Świętokrzyskie: Kielce, Święta Katarzyna, Łysa Góra, Święty Krzyż (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny nad Wisłą (Strawiński 1954); Roztocze: Kaczorki koło Krasnobrodu (Burakowski*); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Łomnicki M.A. 1886, Tenenbaum 1913, Strawiński 1950), Niepołomice, Jarosław (Burakowski*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910), Zagórze Śląskie, Sobieszów, Sosnówka i Szklarska Poręba koło Jeleniej Góry, Kudowa-Zdrój (Burakowski*); Sudety Wschodnie (Rotermund 1833, Zebe G. 1852, Letzner 1889), Pokrzywna koło Prudnika (Burakowski*), Masyw Śnieżnika — Kletno (Tarnawski*); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Anonim 1867b, Reitter 1870, Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967), Zwardoń, Zawoja koło Suchej Beskidzkiej, Beskid Sądecki — góra Dzwonkówka, Nowy Sącz, Żegiestów, Rytro, Roztoka Wielka, Roztoka Mała (Burakowski*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), Tylawa woj. Krosno (Burakowski*); Bieszczady (Burakowski 1971); Pieniny (Łomnicki M.A. 1886, Burakowski 1979); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1910)