Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Denticollis rubens Piller et Mitterpacher, 1783
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony w Europie Środkowej, północnej części Europy południowej oraz w północnej strefie europejskiej części ZSRR; notowany również z Francji, Szwajcarii, Danii i dwu południowych prowincji Szwecji. Na południu areału gatunkowego występuje głównie na obszarach górzystych, a w miarę posuwania się na północ zajmuje również leśne tereny nizinne, zwłaszcza w lasach pierwotnych. W Polsce gatunek ma dwa obszary występowania — południowe tereny górzyste ze Śląskiem Dolnym oraz Pojezierze Pomorskie i Puszcza Białowieska. Jest znajdowany na ogół rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo. Zamieszkuje silnie zacienione i wilgotne miejsca w lasach liściastych i mieszanych, gdzie zasiedla rozkładające się pniaki, kłody i powalone na ziemię pnie. Cykl rozwojowy co najmniej trzyletni. Larwy drapieżne, bytują pod obluźnioną korą i w miękkim drewnie, odżywiając się owadami, przeważnie w stadium larwy lub poczwarki. Przepoczwarczenie odbywa się w maju-czerwcu; termin ukazania się poczwarki zależy od warunków atmosferycznych oraz od wzniesienia stanowiska nad poziomem morza. Stadium poczwarki trwa 2-3 tygodnie. Postacie dojrzałe po wydobyciu się z komór poczwarkowych przeżywają do lipca; w ciągu dnia prowadzą skryty sposób życia, w nocy niekiedy przylatują do źródeł światła sztucznego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Bach 1852, Zebe G. 1852, Kiesenwetter 1858, Seidlitz 1872, Seidlitz 1888, Fricken 1880, Horion 1953); Puszcza Białowieska (Burakowski 1971), Białowieski Park Narodowy — kilka stanowisk (Burakowski*); Dolny Śląsk (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie (Pfeil 1866, Letzner 1871, Letzner 1889, Koltze 1873, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Rottenberg 1868b, Letzner 1889, Wilke O.A. 1893b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967), góra Wielka Czantoria, dolina Czarnej Wisełki (Burakowski*), góra Lackowa koło Krynicy (Hołyński*); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla — na południe od Sanu (Trella 1925), góra Turnica pod Przemyślem (Trella 1938), góra Oratyk i góra Kiczera koło Krościenka (Burakowski 1971); Bieszczady: — kilka stanowisk (Burakowski 1971, Pisarski 1971); Pieniny: Ociemne, Białe Skały (Burakowski 1979); Tatry (Pietsch 1898b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1832, Schummel 1833b, Gravenhorst 1836, Bach 1852, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)