Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenagostus rufus (De Geer, 1774)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek zamieszkujący stare lasy iglaste, głównie w Europie Środkowej; notowany ponadto z nielicznych stanowisk w południowej części Skandynawii, Łotwie, Hiszpanii i Francji (bez obszarów nadatlantyckich), Szwajcarii, północnych Włoszech, Jugosławii i Grecji. Ten największy z naszych sprężyków jest wszędzie notowany jako wielka rzadkość. Jest znany u nas prawie ze wszystkich krain, ale wiele danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia, toteż jego współczesne występowanie w niektórych krainach winno być potwierdzone nowymi materiałami. W niektórych rejonach sprężyk ten mógł wyginąć całkowicie albo jego populacje zostały znacznie przerzedzone na skutek nowoczesnej gospodarki leśnej (karczowanie i okorowywanie pniaków). Zasiedla na silnie nasłonecznionych miejscach obumierające grube pnie oraz pieńki, przeważnie sosen, rzadziej świerków. Dane M. Górnego (1968) o znalezieniu omawianego gatunku w glebie zadrzewienia śródpolnego (Rogaczewo koło Kościana) prawdopodobnie opierały się na błędnie oznaczonych okazach. Cykl rozwojowy trwa co najmniej pięć lat. Larwy żyją w dolnej partii pnia lub pniaka, najczęściej poniżej powierzchni ziemi, nawet w grubych korzeniach, pod korą lub w bielu. Są one bardzo drapieżne — żerują w chodnikach kózek (Cerambycidae) — Leptura rubra (L.), Spondylis buprestoides (L.) i Criocephalus sp. Zimuje tylko larwa. Przepoczwarczenie następuje w czerwcu Postacie dojrzałe są poławiane od czerwca do sierpnia — fruwają tylko o zmierzchu i nocą (znajdowano fragmenty chrząszczy w wypluwkach sów, a niekiedy chwytano okazy przylatujące do źródeł sztucznego światła).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Siebold 1847, Pfeil 1854, Lentz 1857, Lentz 1879, Kolbe H. 1931, Horion 1953), nadleśnictwo Gdynia-Chylonia, Lubiatowo (Burakowski*); Pojezierze Pomorskie (Lüllwitz 1916, Timm 1941, Horion 1953), Tuczno koło Strzelc Krajeńskich (Buchholz*); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1857, Lentz 1879, Horion 1953), Puszcza Augustowska — Rubcowo (Tarnawski*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Siebold 1847, Letzner 1849i, Letzner 1871, Letzner 1889, Lentz 1857, Lentz 1879, Benner 1904b, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Scholz R. 1935n, Horion 1953), Nowogród Bobrzański, Matuszowice i Sieciejów koło Żar, Zielonka koło Poznania (Buchholz*), Żmigród (Burakowski*); Nizina Mazowiecka (Lgocki 1908, Kuntze R. 1922, Burakowski i Nowakowski 1981), Urle koło Wołomina (Burakowski*); Podlasie: Puszcza Knyszyńska (Buchholz*), Międzyrzec Podlaski (Burakowski*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Burakowski*); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Horion 1953), Miłoradzice koło Lubina, Oława, Gorzucha koło Oławy (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Scheidt 1919, Horion 1953), Jaworzno-Szczakowa, Sławięcice (Burakowski*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Kuntze R. 1922); Wyżyna Małopolska (Kinelski i Szujecki 1959, Karczewski 1961), Kozienice, Rogów koło Koluszek (Burakowski*); Wyżyna Lubelska (Jakobson 1901), Kazimierz Dolny (Burakowski*); Roztocze (Tenenbaum 1918, Strawiński 1950, Strawiński 1954), Józefów koło Biłgoraja (Tarnawski*); Nizina Sandomierska: Rozwadów (Kuntze R. 1922); Sudety Zachodnie: Polanica-Zdrój (Burakowski*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni (Kreutz 1909, Siedlecki 1920, Stefek 1939), Myślenice, Wojkowa koło Muszyny, Łabowa i Przydonica koło Nowego Sącza (Burakowski*); Beskid Wschodni: Łętownia (Trella 1925), Przemyśl (Kuntze R. 1922), Mała koło Ropczyc (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Pomorze» (Bach 1852); «Prusy» (Bach 1852, Zebe G. 1852); «Śląsk» (Bach 1852, Kuhnt 1912); «gubernia lubelska» (Jakobson 1913); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910)