Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Crepidophorus mutilatus (Rosenhauer, 1847)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Rzadki gatunek o zasięgu występowania ograniczonym do krajów Europy Środkowej, wykazywany poza tym z nielicznych stanowisk we wschodniej Francji, jednej prowincji Finlandii i z czterech prowincji Szwecji. Z powodu skrytego trybu życia i krótkiego okresu pojawu spotykany na ogół wszędzie rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo, jako postać imaginalna. W Polsce jest nadzwyczaj rzadkim chrząszczem, notowanym tylko z sześciu krain, przy czym został omyłkowo wykazany przez K. Stefka (1939) z Dąbrowy Górniczej na podstawie błędnie oznaczonego Pseudathous niger (L.), co stwierdzono na podstawie okazu dowodowego znajdującego się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu (B. Burakowski*). Cykl rozwojowy trwa co najmniej trzy lata. Larwa żyje przeważnie w drzewach żyjących, zasiedlając martwe, miękkie fragmenty drewna, zwłaszcza na wewnętrznych ścianach dziupli oraz wilgotną, sproszkowaną próchnicę wewnątrz dziupli. Próchnica ta powstaje skutkiem żerowania larw drewno- i próchnożernych takich chrząszczy, jak Prionychus ater (Fabr.) i Mycetochara sp. z rodziny cisawkowatych (Alleculidae) oraz gatunków z rodzajów Rhyncolus Germ. i Cossonus Clairv. z rodziny ryjkowcowatych (Curculionidae). Larwa jest bardzo drapieżna, napada na larwy i poczwarki wymienionych chrząszczy oraz na inne owady drążące korytarze i komory w drewnie; wykazuje ona bardzo dużą żarłoczność i w braku pożywienia przejawia kanibalizm, powodując silną redukcję osobników własnej populacji. Przepoczwarczenie następuje w kwietniu-maju. Imago poławiano od maja do lipca w murszu drzew liściastych. Chrząszcze prowadzą skryty tryb życia — nie znajdowano ich nigdy na roślinach zielnych i kwiatach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Horion 1953); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953), Warszawa-Bielany (Tenenbaum 1931), Warszawa — przedmieścia (Burakowski i Nowakowski 1981), Radziejowice koło Mszczonowa, Warszawa-Marymont, Morysinek, Agrykola (Burakowski*); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Dolny Śląsk (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Gerhardt 1910c, Polentz 1942, Polentz 1942b, Horion 1953, Kornalewicz 1977c); Roztocze: Zwierzyniec nad Wieprzem, rezerwat Bukowa Góra koło Zwierzyńca (Burakowski*); Nizina Sandomierska: Hurko (Trella 1930); Beskid Zachodni: góra Wielka Czantoria, Beskid Sądecki — Żegiestów (Burakowski*); Bieszczady: Bereżki (Burakowski 1971); Pieniny: Krościenko (Tenenbaum 1931), dolina Pienińskiego Potoku (Burakowski 1979, Bazyluk i Liana 1979); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1931)