Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trixagus elateroides (Heer, 1841)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek zamieszkujący południową część Europy Środkowej oraz Europę południową; wykazywany również z południowej Anglii, Kaukazu i Afryki Północnej. Rozmieszczenie tego chrząszcza jest poznane niedostatecznie, gdyż wiele dawnych danych budzi wątpliwości wobec częstego mylenia omawianego gatunku z małymi okazami T. carinifrons (Bonv.). Wymagania ekologiczne i bionomia nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Horion 1953); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Bethe 1868); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Tleń (Tenenbaum 1931); Górny Śląsk (Roger 1856); Roztocze: Smoryń woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Pieniny: dolina Potoku Pienińskiego (Tenenbaum 1931); «Prusy» (Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1911, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888, Jakobson 1913); «Śląsk» (Reitter 1870)