Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aulonothroscus laticollis (Rybiński, 1897)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Mało znany gatunek o niedostatecznie wyjaśnionym rozmieszczeniu, notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Opisany po raz pierwszy z Polski, wykazywany poza tym tylko z Chorwacji i Finlandii. Wszędzie należy do wielkich rzadkości. W Polsce był znany dotychczas tylko z jednego okazu znalezionego w Kłaju przed przeszło 80 laty. Ogólnikowa wzmianka E. Reittera (1901b) o występowaniu w okolicy Krakowa oraz inne ogólne wiadomości o zasiedleniu Polski i Galicji opierają się właściwie na doniesieniach, odnoszących się do stanowiska w Kłaju. Stosunkowo niedawno został odkryty w Puszczy Białowieskiej — 10 VI 1950, 1 okaz, leg. H. Szczepański. Wymagania środowiskowe i bionomia nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Nizina Sandomierska: Kłaj (Rybiński 1897, Rybiński 1902, Rybiński 1902b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Winkler A. 1925c); «Galicja» (Jakobson 1913, Reitter 1920, Schenkling 1928, Horion 1951, Horion 1953)

Uwagi:
Nizina Sandomierska: — locus typicus! dla Throscus laticollis Ryb.;