Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozmieszczony od południowych części Europy północnej aż do Hiszpanii, Włoch, i Jugosławii, docierający na wschód do Kaukazu; notowany nadto z Syberii. W Polsce, choć nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju na terenach nizinnych i pagórkowatych. Zamieszkuje lesiste tereny nizinne i niższe położenia górskie. Cykl rozwojowy trwa co najmniej dwa lata. Larwy żyją w twardym drewnie pni i grubych gałęzi chorych lub obumierających drzew liściastych; zasiedlają również drzewa niedawno ścięte lub obalone, a nawet świeżo obrobione drewno budulcowe. Toczą one charakterystyczne płaskie kręte chodniki w poprzek słoi drzewnych. Jako materiał żywicielski podawano drewno dębów, buków, grabów, brzóz, olch, klonów, topoli, wierzb i leszczyn. Przepoczwarczenie odbywa się późnym latem. Stadium poczwarki trwa 2-3 tygodnie. Postać dojrzała zimuje w komorze poczwarkowej. Chrząszcze wydobywają się na zewnątrz w maju i przeżywają do lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Kugelann 1792, Illiger 1798, Lentz 1857, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowa Sól (Burakowski*); Nizina Mazowiecka: Grodzisk Mazowiecki-Piaskowa, Klembów koło Wołomina, Warszawa-Bielany, Warszawa-Pyry (Burakowski*); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Burakowski*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Capecki 1969); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Polentz 1936e, Stefek 1939, Capecki 1969); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Las Wolski (Capecki 1969); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Dominik 1966c); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Capecki 1969); Roztocze: nadleśnictwo Zwierzyniec (Capecki 1969); Nizina Sandomierska: nadleśnictwo Horyniec (Capecki 1969), Kłaj koło Bochni (Burakowski*); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Lazarko 1938b), góra Wielka Czantoria, dolina Czarnej Wisełki, koło Muszyny (Burakowski*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), Bircza, Budy Wielkie koło Przemyśla (Burakowski*); Bieszczady: Bereżki, Dwernik, Ustrzyki Górne, góry — Otryt, Magura Stuposiańska, Mała Rawka (Burakowski*); Pieniny: Zamkowa Góra (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b); «Prusy» (Kugelann 1794, Siebold 1847, Bach 1852, Zebe G. 1852); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1832, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910)