Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xylophilus cruentatus (Gyllenhal, 1808)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do północno-wschodniej części Europy — poza Polską notowany z Łotwy, Estonii, południowej Finlandii i północnych połaci europejskiej części ZSRR. Dotychczas był znany u nas tylko z Elbląga na podstawie znaleziska sprzed 120 lat. Stosunkowo niedawno został odkryty w Puszczy Białowieskiej i prawdopodobnie jest szerzej rozsiedlony na obszarach leśnych w północno-wschodniej części kraju. Cykl rozwojowy trwa dwa lata. Larwy żyją w bardzo grubych, stojących, nie okorowanych pniach lub złomach niedawno uschniętych osik — żerują w gnijącej, powierzchniowej warstwie drewna, najwyżej do głębokości 3 cm, pod luźno przylegającą korą. Jako materiał pokarmowy dla larw wykazywano również drewno wierzb. Larwy po dwukrotnym przezimowaniu przepoczwarczają się na wiosnę, a postacie dojrzałe pojawiają się w maju i są poławiane do czerwca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: