Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cantharis (Cantharis) rustica Fallén, 1807b
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Fennoskandii i Karelii aż do krajów śródziemnomorskich i Ukrainy; notowany również z Turcji. W Europie Środkowej chrząszcz bardzo pospolity. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, nie wykazywany jest jednak jeszcze z sześciu krain. Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste, gdzie występuje zwłaszcza w dolinach rzecznych, docierając do górnej granicy lasu. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się wczesną wiosną i trwa do lipca, a w wyższych położeniach górskich do sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Engel 1938); Pojezierze Mazurskie: Piduń koło Szczytna (Malkin*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koerth 1917, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Kuntze R. 1936, Wagner H. 1941, Riabinin 1952, Riabinin 1954, Riabinin 1958b, Łącki 1960, Bogucka-Kaster 1971, Bogucki 1974); Nizina Mazowiecka: Dąbrówka koło Warszawy (Tenenbaum 1925b, Tenenbaum 1931), Warszawa, Podkowa Leśna, Chojnów (Malkin*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk: Wrocław (Malkin*); Górny Śląsk (Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Boehm 1873, Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Haber 1957, Capecki 1969); Wyżyna Lubelska: Lublin (Riabinin 1954, Riabinin 1958b), Felin koło Lublina (Ziarkiewicz 1961, Anasiewicz 1962); Roztocze: góra Nart (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Niepołomice (Kotula 1873); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1852d); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Pax i Maschke 1935); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b), Przemyśl (Delkeskamp 1939, Delkeskamp 1977); Pieniny: Trzy Korony (Tenenbaum 1931); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Letzner 1854b, Letzner 1871, Letzner 1889, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Stefek 1939); «Galicja» (Nowicki M. 1867, Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Beskid Wschodni: — terra typica! dla Cantharis rustica ab. asignata Trella