Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malthodes brevicollis (Paykull, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Rozprzestrzeniony od południowej Anglii, skrajnych prowincji północnych Fennoskandii i Półwyspu Kolskiego przez całą środkową część Europy aż do Francji, północnych Włoch, Krainy i Hercegowiny w Jugosławii, Siedmiogrodu i Ukrainy. W Polsce, aczkolwiek nie jest notowany jeszcze z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Występuje głównie na terenach pagórkowatych, przedgórzach i w niższych położeniach górskich. Jest poławiany od czerwca do sierpnia, przeważnie na pobrzeżach lasów na gałęzią świerków i sosen, na krzewach i roślinach, zielnych, wśród opadłych liści i na chruście leżącym na ziemi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916), Woliński Park Narodowy (Malkin*); Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Koltze 1873, Letzner 1889, Gerhardt 1892, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1898, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930); Tatry (Reitter 1870b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Prusy» (Siebold 1847, Bach 1852, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Czwalina 1885, Seidlitz 1889, Delkeskamp 1939, Delkeskamp 1977); «Śląsk» (Bach 1852, Kuhnt 1912, Horion 1953); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1873); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1911)