Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agrilus ater (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek rozsiedlony w niemal całej Europie, zwłaszcza w jej części wschodniej, nie występujący w skrajnych obszarach północnych i nadatlantyckich; notowany ponadto z Azji Mniejszej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w sześciu tylko krainach. W zależności od położenia geograficznego jednoroczny rozwój, jak we Francji, może się przedłużyć do lat trzech, jak w Finlandii. Jako drzewa żywicielskie wymieniano wierzbę białą — Salix alba L., topolę czarną — Populus nigra L. i topolę osikę — P. tremula L. Larwy żerują w obumierających lub martwych, ale pokrytych jeszcze korą pniach, oraz w grubszych gałęziach. Postacie dojrzałe występują zwykle w czerwcu i lipcu na drzewach lęgowych oraz na pniakach i ściętych pniach. Są poławiane na ogół rzadko i sporadycznie, gdyż najczęściej przebywają w koronach drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Tenenbaum 1923, Trella 1930, Kinelski i Szujecki 1959), Dęblin (Hołyński*); Dolny Śląsk: Oława (Gerhardt 1900, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: nadleśnictwo Dąbrowa Opolska (Schnaider Z. 1959); Wyżyna Małopolska: nadleśnictwo Opoczno (Schnaider Z. 1959); Roztocze (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1923, Trella 1930); Beskid Wschodni: Bakończyce koło Przemyśla (Trella 1930); Polska (Obenberger 1936, Horion 1955); «Pomorze» (Horion 1955); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Obenberger 1920, Horion 1951)