Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sphaerites glabratus (Fabricius, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek szeroko rozmieszczony w środkowej i północnej części Europy, w Fennoskandii sięga do skrajnej północy, a w Alpach do około 1400 m n.p.m. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, ale jest stosunkowo rzadko i sporadycznie spotykany. Zamieszkuje tereny lesiste i prowadzi skryty sposób życia. Dotychczas nie znane są jego młodsze stadia rozwojowe. Poławiany głównie wiosną na fermentującym soku, wyciekającym z drzew liściastych, zwłaszcza brzóz, oraz w ziemi przesiąkniętej tym sokiem, nadto spotykany pod liśćmi, mchem, odchodami, padliną, butwiejącymi szczątkami roślinnymi, a jesienią pod gnijącymi grzybami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Czwalina 1888, Timm 1917, Horion 1960); Pojezierze Pomorskie: nadl. Niedźwiady koło Miastka (Mazur S.*); Pojezierze Mazurskie: Bartoszyce, Szczytno (Horion 1960); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Brudzyń koło Turka (Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Jänsch 1840, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Bytom (Kolbe W. 1924), Szymiszów koło Strzelec Opolskich (Polentz 1939b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Lgocki 1908), Ojców koło Olkusza (Eichler W. 1914); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Mazur S. 1972); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Koltze 1873, Gerhardt 1898, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: Turnica pod Przemyślem (Nowicki M. 1864, Trella 1923c, Trella 1938); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Mazur S. 1973c); «Pomorze» (Horion 1960); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Pfeil 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schummel 1832, Rottenberg 1868b, Reitter 1885, Kuhnt 1912, Wanka 1927); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1865); «Beskidy» (Reitter 1885); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1915)