Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hypocacculus (Nessus) rufipes (Kugelann, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozmieszczony głównie we wschodniej części Europy, wykazywany również z Danii, jednej południowej prowincji Szwecji, Krymu, Kaukazu i południowej Syberii. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko spotykany, znany z pojedynczych stanowisk, przy tym dane z okolic Wrocławia, Miłogoszczy i Twardogóry oparte są na znaleziskach pochodzących sprzed około stu laty, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Znajdowany przeważnie na terenach piaszczystych i wydmach pod odchodami i padliną różnych zwierząt, pod gnijącymi resztkami roślin, niekiedy w norach susłów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Horion 1949); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Miłogoszcz koło Wołowa (Horion 1949); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wilanów (Mazur S. 1972), Warszawa-Bielany (Mazur S. 1973); Dolny Śląsk: okolice Wrocławia (Letzner 1876, Letzner 1888, Horion 1949); Wzgórza Trzebnickie: Twardogóra koło Sycowa (Letzner 1888); Sudety Zachodnie: Kotlina Jeleniogórska (Letzner 1888); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949, Mazur S. 1973c); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Kugelann 1792, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Lentz 1871, Lentz 1879, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Jakobson 1911, Horion 1951); «Śląsk» (Horion 1951)

Uwagi:
«Prusy»: — terra typica! dla Hister rufipes Kug.