Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Carcinops pumilio (Erichson, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony, prawie kosmopolityczny, notowany z wielu stanowisk w Holarktyce, obszarze Etiopijskim i Neotropikalnym oraz Nowej Kaledonii. Z Polski znany z nielicznych stanowisk, ale prawdopodobnie występuje wszędzie z wyjątkiem wyższych wzniesień. Gatunek odznaczający się dużą lotnością, co wyjaśnia jego szybkie i dalekie rozprzestrzenianie się w ostatnich dziesięcioleciach na różnych obszarach. Występuje pod padliną małych zwierząt, na suchych kościach, w kompoście i nawozie, pod gnijącymi resztkami roślinnymi i zwierzęcymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Horion 1949); Pojezierze Pomorskie (Lentz 1879, Hübner [2] 1883, Neresheimer i Wagner H. 1935, Horion 1949); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Szulczewski 1922), Słubice (Horion 1949); Nizina Mazowiecka: Zegrze nad Narwią, Warszawa-Jelonki (Mazur S. 1972); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1949); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Olsztyn koło Częstochowy (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: uroczysko Głuchów koło Rogowa (Szujecki i Zaborowski 1968); Wyżyna Lubelska: Kraśnik Fabryczny koło Kraśnika (Mazur S. 1970); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1888); Polska (Mazur S. 1973c); «Prusy» (Zebe G. 1852, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888, Jakobson 1911); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923)