Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Platysoma (Cylister) elongatum (Olivier, 1789)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek obejmuje swym zasięgiem Prowincję Śródziemnomorską i południową Europę. Ani w Polsce, ani w sąsiadujących, krajach z całą pewnością nie stwierdzony. O występowaniu w byłych Prusach wątpi G. G. Jakobson (1911) i A. Horion (1949); ten ostatni autor przypuszcza, że błędnie był oznaczony gatunek Platysoma angustatum (Hoffm.). O występowaniu w Białowieży i w ogóle w Polsce wątpi S. Mazur (1973c). Wykazywany jako żerujący pod korą jodły i buka oraz sosen Pinus maritimus Lamb. i Pinus nigra Arnold.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska (Karpiński 1935, Okołów 1968b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888)

Uwagi:
Puszcza Białowieska: Stanowiska wątpliwe