Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Margarinotus (Margarinotus) striola succicola (Thomson, 1862)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Podgatunek rozsiedlony w prawie całej Europie, na północ sięga do środkowej części Fennoskandii, a na wschód do środkowej Azji. Podgatunek nominatywny znany tylko z Japonii, Korei i Mandżurii. Omawiany podgatunek w Polsce dość pospolity, choć rzadko wykazywany, z wyjątkiem wysokich gór prawdopodobnie występuje wszędzie, ale nie jest znany jeszcze z wielu krain. Znajdowany w wyciekającym soku z różnych drzew liściastych, zwłaszcza brzóz i buków, niekiedy pod padliną i w nawozie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Brischke 1887, Błażejewski 1956, Honczarenko 1962b); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska nadl. Pisz (Mazur S.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skwierzyna (Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Mazur S. i Szyszko 1971, Mazur S. 1973); Dolny Śląsk (Letzner 1872d, Letzner 1876, Letzner 1888, Schwarz E. 1872b, Reitter 1875, Gerhardt 1897g); Górny Śląsk (Kraatz 1872i, Letzner 1876, Letzner 1888, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Mazur S.*); Wyżyna Lubelska: Kraśnik Fabryczny koło Kraśnika (Mazur S.*); Roztocze: Zielone koło Tomaszowa Lubelskiego (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Górzec koło Strzelina (Letzner 1888), Michałowice koło Jeleniej Góry (Kolbe W. 1907); Beskid Zachodni: Cieszyn (Labler i Roubal 1933); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Pieniny: góra Czerteż (Mazur S.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Mazur S. 1973c); «Śląsk» (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1949); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1911)