Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Margarinotus (Promethister) marginatus (Erichson, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek zasiedlający południową i środkową Europę, wykazywany również z Danii i trzech południowych prowincji Szwecji. W Polsce z wyjątkiem wysokich gór występuje prawdopodobnie wszędzie, ale brak danych z wielu krain. Znajdowany przeważnie w gniazdach kreta, rzadziej pod gnijącymi resztkami roślinnymi, w kompoście i zmurszałym drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932); Pojezierze Pomorskie: okolice Szczecina (Bethe 1866); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koerth 1916b, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Ostrów Mazowiecka (Mazur S. 1972), okolice Warszawy (Mazur S. 1972, Mazur S. 1973); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Scholz R. i Hinke 1919, Kolbe W. 1921b, Kolbe W. 1927, Scholz R. 1925f, Polentz 1932, Polentz 1932b, Polentz 1936e, Polentz 1936f, Polentz 1942); Wzgórza Trzebnickie: Topolice koło Trzebnicy (Müller E. 1895, Gerhardt 1898); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Polentz 1938); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Mazur S.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Labler i Roubal 1933); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1931); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1915); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Mazur S. 1973c); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888, Jakobson 1911); «Śląsk» (Letzner 1849b, Gutfleisch 1859, Kuhnt 1912, Arndt 1924, Koch K. 1960); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Labler i Roubal 1933)