Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atholus bimaculatus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek holarktyczny szeroko rozprzestrzeniony występujący w północnej Afryce, prawie w całej Europie (z wyjątkiem północnej części Fennoskandii), południowej Syberii i Ameryce Północnej, notowany ponadto z Indii, Czadu i Argentyny. Z Polski znany z nielicznych krain, przy tym niektóre dane pochodzą z ubiegłego stulecia. Znajdowany w nawozie, pryzmach kompostowych, ekskrementach bydlęcych i pod gnijącymi resztkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Łazienki (Mazur S. 1973); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Ksawerów koło Łodzi (Eichler W. 1930); Wyżyna Lubelska: Kraśnik Fabryczny koło Kraśnika (Mazur S.*); Roztocze: okolice Zamościa (Tenenbaum 1918); Beskid Zachodni: dorzecze Soły i Koszarawy (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Mazur S. 1973c); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)