Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nossidium pilosellum (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozsiedlony w zachodniej, środkowej i południowej Europie, notowany również z Kaukazu. Z Polski znany z kilku rozproszonych stanowisk. A. Horion (1949) wątpi o danych z Mazowsza wzmiankowanych przez M. Łomnickiego (1913), co nie ma uzasadnienia wobec występowania omawianego gatunku w okolicy Warszawy. Na podstawie dotychczasowych wiadomości o rozmieszczeniu możemy sądzić, że przez Polskę przebiega północna granica jego zasięgu. Występuje przeważnie w murszejącym drewnie, zwłaszcza w dziuplach dębów, wierzb, buków i wiązów, niekiedy w sąsiedztwie gniazd mrówek Lasius brunneus (Latr.), znajdowany również w hubach, w ściółce i wśród przegrzybiałych liści.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Słubice (Horion 1949); Nizina Mazowiecka: Mazowsze — bez miejscowości (Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1933), Warszawa-Morysinek (Burakowski B.*); Dolny Śląsk: Zimna Woda koło Lubina (Kolbe W. 1919, Horion 1949); Górny Śląsk: Łacza koło Gliwic (Kolbe W. 1928, Horion 1949); Beskid Wschodni: Przemyśl Popielówka (Trella 1928); «Śląsk» (Horion 1951); «Beskidy» (Gerhardt 1907b, Gerhardt 1907d, Gerhardt 1910); «Małopolska» (Tenenbaum 1923)

Uwagi:
Beskid Wschodni: — locus typicus! dla Nossidium pilosellum ab. ochraceum Trella