Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ptiliolum sahlbergi (Flach, 1888)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek uważany za borealno-górski zamieszkuje środkową i północną Europę, gdzie w Skandynawii dociera do skrajnych prowincji północnych, natomiast w środkowej Europie w górach sięga do strefy subalpejskiej. Znajdowany w ściółce pod świerkami, pod padliną i resztkami pokarmu zwierząt, w starym sianie i suchych krowieńcach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.