Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Leiodes (Leiodes) rotundata (Erichson, 1845)
Opis w KFP:
[tom 5]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, gdyż często uważano go za odmianę Leiodes pallens (Sturm). Wykazywany głównie z południowej części środkowej Europy, ponadto notowany z Francji, Szwajcarii, północnych Włoch i Siedmiogrodu. W Polsce znany tylko z czterech stanowisk w południowej części kraju. Znajdowany zwykle na terenach lesistych pod opadłym listowiem, niekiedy w dolinach rzecznych pod napływkami.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Dolny Śląsk: Wrocław (Horion 1949); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków Dębniki (Rybiński 1897), Częstochowa (Lgocki 1908); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Dolina Nysy Kłodzkiej» (Pax 1921)