Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cyrtusa subtestacea (Gyllenhal, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozprzestrzeniony od Fennoskandii przez wschodnią Europę aż do Syberii, na północy przekraczający koło polarne, a na południe przez środkową Europę docierający do północnych Włoch. W Polsce znany z nielicznych stanowisk jedynie z zachodniego obszaru. W całym areale swego występowania rzadko i sporadycznie znajdowany. Występuje na terenach, lesistych i bagnistych łąkach, w hubach nadrzewnych, wśród mchów i pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932), Zaleskie koło Słupska (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1863, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1910, Fein i Kletke 1884); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949); «Prusy» (Zebe G. 1852); «Śląsk» (Gerhardt 1909d, Kuhnt 1912, Horion 1949)