Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Colon (Eurycolon) rufescens Kraatz, 1850
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek nadzwyczaj rzadko i sporadycznie spotykany w środkowej Europie oraz w południowej części północnej Europy. Z Polski znany zaledwie z kilku stanowisk w południowej części kraju. Wykazany omyłkowo ze Środy Śląskiej przez K. Letznera (1887) i na tej podstawie błędnie notowany z tej miejscowości przez J. Gerhardta (1910) i A. Horiona (1949) odnośne dane, jak wykazał W. Szymczakowski (1969, 1969b, 1969c) odnoszą się do Colon (Myloechus) brunneum (Latr.). Zasiedlenie jednak przez omawiany gatunek okolicy Środy Śląskiej zdaje się być pewne, wobec istnienia okazu dowodowego ze stanowiska «Olschebruch». Dane o występowaniu w Potoku Złotym i Kłodzku wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Bionomia tego gatunku zupełnie nie znana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Olschebruch koło Środy Śląskiej (Polentz 1943, Szymczakowski 1969b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty koło Częstochowy (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie: Wolibórz koło Nowej Rudy (Letzner 1871, Kraatz 1852c, Leder 1872, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Horion 1949); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Letzner 1871, Zebe G. 1852, Leder 1872, Szymczakowski 1969); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949); «Śląsk» (Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Horion 1951, Szymczakowski 1969b); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1910)