Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Catops grandicollis Erichson, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek znany z prawie całej Europy z wyjątkiem Fennoskandii i ZSRR, notowany również z Tnrcji. W Polsce wykazany tylko z południowo-zachodniej części kraju, przy tym większość danych oparta jest na znaleziskach, z ubiegłego stulecia. Występuje na suchych resztkach zwierzęcych w sąsiedztwie nor borsuków i królików, czasami również w gniazdach myszy i kretów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Polkowice koło Głogowa (Szymczakowski 1959b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1919, Jeannel 1936, Polentz 1936e, Polentz 1942, Szymczakowski 1959b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1931, Szymczakowski 1959b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Podgórki koło Krakowa (Szymczakowski W.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Kolbe W. 1892, Gerhardt 1910, Szymczakowski 1959b); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1887, Szymczakowski 1959b); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1927); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1949); «Prusy» (Horion 1949); «Śląsk» (Bach 1849, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961, Szymczakowski 1971); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)