Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Catops longulus Kellner, 1846
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozmieszczony głównie w północnej i środkowej Europie, na południe sięgający po środkową Francję, północne Włochy, Jugosławię i Rumunię. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych głównie na górzystych obszarach, gdzie wkracza do regla górnego. Poławiany przeważnie w przedsionkach jaskiń, niekiedy na padlinie i w norach ssaków.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1890, Gerhardt 1910, Moszyński 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961); Sudety Zachodnie: jaskinia Nowa w Wojciechowie (Szymczakowski 1959b); Sudety Wschodnie (Gerhardt 1904, Gerhardt 1910, Pax i Maschke 1935, Sokolowski K. 1939, Szymczakowski 1959b); Bieszczady: Połonina Caryńska (Szymczakowski W.*); Tatry (Kowalski K. 1955, Szymczakowski 1959b, Szymczakowski 1961); «Prusy Wschodnie» (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Letzner 1871, Letzner 1887, Seidlitz 1889, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Polentz 1933, Szymczakowski 1959b); «Sudety» (Szymczakowski 1961, Szymczakowski 1971); «Wyżyna Małopolska» (Szymczakowski 1971)