Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Silpha (Ablattaria) laevigata Fabricius, 1775
Opis w KFP:
[tom 5]
Gatunek rozprzestrzeniony od zachodniej Europy przez środkową i południową Europę aż do Kaukazu, ale prawie wszędzie rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo spotykany. W Polsce znany zaledwie z kilku rozproszonych stanowisk, przy tym dane z okolic Warszawy wydają się bardzo wątpliwe. Bez bliższej lokalizacji notowany ze Śląska, o danych tych wątpią J. Gerhardt (1891e) i A. Horion (1949), ten ostatni wyklucza również występowanie tego gatunku w byłych Prusach. Zbadanie rozmieszczenia tego gatunku w Polsce jest szczególnie ważne, gdyż przez nasz kraj przebiega północna granica jego zasięgu. Wymagania ekologiczne nie znane.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kuntze i Noskiewicz 1938, Mroczkowski 1955, Szymczakowski 1960); Roztocze: Łabunie koło Zamościa (Szymczakowski 1973); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1917b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska południowo-zachodnia (Kuntze R. 1931c); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Sturm 1838, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Lentz 1879); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Bach 1849, Zebe G. 1852, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Mroczkowski 1955); «Śląsk Zachodni» (Kuntze i Noskiewicz 1938)