Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nicrophorus (Neonicrophorus) germanicus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i Francji przez całą środkową i wschodnią Europę aż do Azji zachodniej, sięgający w Europie na południe do północnych Włoch, Siedmiogrodu i północnych Bałkanów; ponadto notowany z jednej południowej prowincji Szwecji, z Kaukazu, Syrii i Turkiestanu. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk rozmieszczonych głównie na obszarach nizinnych i pagórkowatych, nie znany dotychczas z wyższych gór (Sudety, Tatry, Bieszczady). Znajdowany zarówno na trupach dużych, jak i małych kręgowców.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin, Zaleskie koło Słupska (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Wieliszewo koło Słupska (Kniephof 1913), Bielinek nad Odrą (Frenzel 1940), Szczecin (Mroczkowski M.*); Pojezierze Mazurskie: jezioro Śniardwy (Hilbert 1915); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wilanów (Mroczkowski M.*); Dolny Śląsk: Legnica (Rottenberg 1868b), Wrocisławice (Mroczkowski M.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Kolbe W. 1931); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mroczkowski 1950); Wyżyna Małopolska: Sandomierz, Krzyżanowice i Skorocice koło Pińczowa, Wałsnów koło Opatowa (Mroczkowski M.*); Wyżyna Lubelska: Kazimiera nad Wisłą (Mroczkowski M.*); Roztocze: Podlesie koło Biłgoraja (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Podlesie (Mroczkowski M.*); Beskid Wschodni: Przemyśl (Trella 1924); nizina Wielkopolsko-Kujawska (Tumm 1904, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1936); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski 1955); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Horion 1949); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)