Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eutheia plicata (Gyllenhal, 1813)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Skandynawii przez całą środkową Europę aż do Francji, północnych Włoch i Siedmiogrodu, na ogół wszędzie lokalny i dość rzadko spotykany. W Polsce chrząszcz rzadko notowany, znany tylko z trzech krain. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Prusach, oparte zresztą na znaleziskach z poza naszego terytorium, są kwestionowane przez A. Horiona (1949). Żyje w gniazdach mrówek, najczęściej Formica exsecta Nylander, rzadziej Formica rufa L. i Formica pratensis Retzius, poławiany niekiedy w sąsiedztwie mrowisk pod korą, opadłym listowiem, na trawach i roślinach zielnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Pogorzała Wieś koło Malborka (Lentz 1876, Lentz 1879); Roztocze (Tenenbaum 1913); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1924); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949); «Prusy» (Sturm 1838, Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889)