Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cephennium (Cephennium) carpathicum Saulcy, 1878b
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Górski gatunek środkowoeuropejski zasięgiem swym obejmujący głównie Karpaty i podgórze Alp w Austrii Górnej, notowany również z nielicznych stanowisk na Węgrzech, w Siedmiogrodzie i Bułgarii. Znajdowany pod opadłym listowiem oraz w murszejącym drewnie buków i olch.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Reitter 1882, Letzner 1883g, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Wanka 1920, Horion 1949); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1924); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Schilsky 1888, Seidlitz 1889, Ganglbauer 1899, Jakobson 1910, Kuhnt 1912, Csiki 1919, Besuchet 1971); «Galicja» (Ganglbauer 1899, Jakobson 1910, Csiki 1919, Besuchet 1971); «Karpaty» (Reitter 1882, Łomnicki M.A. 1884, Csiki 1919, Winkler A. 1925); «Karpaty Północne» (Seidlitz 1889); «Sudety» (Winkler A. 1925); «Beskidy» (Reitter 1909)