Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cephennium (Cephennium) laticolle (Aubé, 1842)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek europejski południowo-zachodni, notowany dotychczas z obszarów górzystych tylko we Francji, Szwajcarii, Włoszech i Hiszpanii. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach środkowej Europy w sposób pewny nie stwierdzony. Omyłkowo wielokrotnie przez licznych autorów wykazywany ze Śląska (Sudety, Śląsk Dolny i Górny, Beskidy), odnośne dane jednak według A. Horiona (1935, 1949) należy odnieść do Cephennium (Cephennium) majus Reitt. Również G. Polentz (1937) wyklucza obecność omawianego gatunku na Śląsku.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty koło Częstochowy (Lgocki 1908); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)