Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cephennium (Cephennium) thoracicum (Müller et Kunze, 1822)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Na podstawie prac dawnych autorów omawiany gatunek jakoby miał być rozmieszczony w zachodniej i środkowej Europie (Horion 1951), natomiast nowsze opracowania nie uwzględniają wschodnich obszarów środkowej Europy notując omawiany gatunek z północnowschodniej Hiszpanii, Francji, Szwajcarii (na północ od Alp), RFN, Belgii, Holandii i Danii. W Polsce wykazywany z nielicznych rozproszonych stanowisk w południowej części kraju, przy tym większość danych oparta na znaleziskach sprzed około stu laty. O występowaniu na Śląsku wątpią niektórzy autorzy (W. Kolbe 1918, Scheidt 1919, Horion 1949, 1951). W. Kolbe (1921b), mimo pierwotnej wątpliwości (1918) sam poławiał go w okolicach Malczyc na Śląsku Dolnym. Z uwagi na niezgodność poglądów co do rozmieszczenia omawianego gatunku, dane z Polski powinny być potwierdzone nowymi materiałami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Raciborza (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886); Roztocze (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1887, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Pieniny: Szczawnica (Osterloff 1889); Tatry (Kotula 1873, Osterloff 1889); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze i Noskiewicz 1926); «Prusy» (Zebe G. 1852, Lentz 1879, Horion 1949, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Arndt 1924, Horion 1935); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Gubernia Warszawska» (Jakobson 1910)